Záznamů: 785     
Vystaveno od - do /
Evidenční číslo /
datum
Název
07.08.2012 - 20.08.2012

P13-39189/2012

13.08.2012
Dodatečné informace k veřejné zakázce malého rozsahu "Poskytování zvýhodněných telekomunikačních služeb v síti mobilních telefonů pro Městskou část Praha 13"
06.08.2012 - 20.08.2012

P13-39189/2012

13.08.2012
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Poskytování zvýhodněných telekomunikačních služeb v síti mobilních telefonů pro Městskou část Praha 13"
03.07.2012 - 18.07.2012

P13-33911/2012

03.07.2012
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Zpracování žádosti a podkladů předkládaných k žádosti o získání podpory dle výzvy OPŽP, prioritní osa 2, podoblast podpory 2.1.3. - snížení imisní zátěže omezením prašnosti - výsadba a regenerace izolační zeleně"
15.06.2012 - 29.08.2012

216106

02.08.2012
Zadavatel ve smyslu § 147 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách uveřejňuje zadávací dokumentaci k významné nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce vyhlášené formou otevřeného řízení "Pořízení startovacích bytů". Oznámení o zakázce je uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek (www.isvzus.cz) a dále je uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

Přílohy:
Smlouva final 2.zip
Odůvodnění veřejné zakázky.pdf
MCP13_zadavaci_dokumentace_prilohy.doc
Smlouva final3_format_doc.zip

18.04.2012 - 25.04.2012

P13-10311/2012

18.04.2012
Zadavatel ve smyslu § 73 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách tímto zveřejňuje protokol o otevírání obálek s nabídkami na veřejnou zakázku "Kompletní výroba regionálního časopisu STOP Městské části Praha 13"
08.03.2012 - 19.03.2012

P13-10311/2012

08.03.2012
Zadavatel v souladu s § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách poskytuje dodatečné infomace k zadávacím podmínkám na plnění veřejné zakázky "Kompletní výroba regionálního časopisu STOP Městské části Praha 13"
07.03.2012 - 15.03.2012

P13-13020/2012

07.03.2012
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Servis a běžná periodická údržba vyhrazených zařízení - protipožárních klapek"
07.03.2012 - 15.03.2012

P13-13028/2012

07.03.2012
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Servis a údržba strojovny klimatizace včetně oběhových čerpadel a suchých chladičů"
06.03.2012 - 15.03.2012

P13-13000/2012

06.03.2012
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Drobná údržba Radnice MČ Praha 13"
01.03.2012 - 18.03.2012

P13-10311/2012

01.03.2012
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení "Kompletní výroba regionálního časopisu STOP Městské části Praha 13"
06.02.2012 - 13.02.2012

P13-00987/2012

06.02.2012
Upřesnění zadávacích podmínek a odpovědi na dotazy část IV. k podlimitní veřejné zakázce na služby "Úklid Radnice MČ Praha 13"
03.02.2012 - 13.02.2012

P13-00987/2012

03.02.2012
Upřesnění zadávacích podmínek a odpovědi na dotazy část III. k podlimitní veřejné zakázce na služby "Úklid Radnice MČ Praha 13"
03.02.2012 - 06.02.2012

P13-00985/2012

03.02.2012
Upřesnění zadávacích podmínek a odpovědi na dotazy část I. k podlimitní veřejné zakázce na služby "Ostraha Radnice Prahy 13"
30.01.2012 - 13.02.2012

P13-00987/2012

30.01.2012
Upřesnění zadávacích podmínek a odpovědi na dotazy část II. k podlimitní veřejné zakázce na služby "Úklid Radnice MČ Praha 13"
25.01.2012 - 13.02.2012

P13-00987/2012

25.01.2012
Upřesnění zadávacích podmínek a odpovědi na dotazy k podlimitní veřejné zakázce na služby "Úklid Radnice MČ Praha 13".