Záznamů: 785     
Vystaveno od - do /
Evidenční číslo /
datum
Název
23.05.2013 - 17.06.2013

P13-24653/2013

11.06.2013
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení "Nákup velkokuchyňského zařízení pro ŠJ při ZŠ a MŠ na území MČ Praha 13"

Přílohy:
profil_Odpovedi_zadavatele_dodatecne_info_31052013.pdf
PROFIL_Odpovedi_dodatecne_info_II.pdf

23.05.2013 - 11.06.2013

P13-22208/2013

23.05.2013
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení "Zřízení dočasného stanoviště zdravotnické záchranné služby na pozemku parc.č. 151/51 k.ú. Stodůlky"

Přílohy:
PD, VV, pro výběr zhotovitele.zip

10.05.2013 - 27.05.2013

P13-12462/2013

10.05.2013
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení "Vysílání pořadů pro obyvatele MČ Praha 13 v zemském digitálním televizním vysílání"
05.03.2013 - 29.03.2013

237323

25.03.2013
Zadavatel ve smyslu § 147 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, uveřejňuje zadávací dokumentaci k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce vyhlášené formou otevřeného řízení s názvem: "Rekonstrukce objektu Husníkova 2075 na mateřskou školu"

Přílohy:
PZ_Odůvodnění_VZ_dle_§86_ZVZ_Rekonstrukce_Husníkova.pdf
PZ_Odůvodnění VZ_dle_§156_Rekonstrukce objektu Husníkova.pdf
19032013_Soubor dodatečných informací č 1 final-podpis.pdf
25032013_Soubor dodatečných informací č 2.pdf

08.11.2012 - 26.11.2012

P13-53833/2012

08.11.2012
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na služby zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení "Správa a zajištění údržby objektů ve vlastnictví MČ Praha 13"

Přílohy:
Příloha_č1_Výzvy_Zadávací dokumentace.doc
Příloha_ZD_č1-1_Mandátní_smlouva_Správa_údržba.doc
Příloha_č2_Výzvy_Krycí list.doc
Příloha_č3a-b_Výzvy_VZOR_Čestné prohlášení_základní kvalifikace.doc
Příloha_č4_Výzvy_VZOR_Čestné prohlášení_ekonom_způsobilost.doc

08.11.2012 - 20.11.2012

P13-55577/2012

08.11.2012
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Dodávky tepla"
24.10.2012 - 09.11.2012

P13-46245/2012

24.10.2012
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení "Rekonstrukce hřiště na minikopanou ZŠ Janského 2189"

Přílohy:
ZD_hriste_P13_24102012.doc
Slepy rozpocet_Rekonstrukce_hřiště_ ZS Janskeho_ objekt Kopana a dalka_24102012.xls

23.10.2012 - 30.10.2012

P13-52502/2012

23.10.2012
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Nákup elektromobilu"
27.09.2012 - 15.10.2012

P13-40221/2012

09.10.2012
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na služby zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení "Zimní údržba a úklid komunikací ve správě MČ Praha 13"

Přílohy:
PZ_Příloha_1_Výzvy_zadávací dokumentace.doc
PZ_příloha ZD_ č1-1_Závazný návrh smlouvy.doc
PZ_příloha ZD_č1-2_Seznam ploch pro zimní údržbu a úklid.xls
PZ_příloha ZD_ č1-3_Tarifní ceny.xls
PZ_Příloha_2_Výzvy_Krycí list nabídky.doc
PZ_Příloha_3a-b_Výzvy_VZOR_čestné prohlášení_základní kvalifikace.doc
PZ_Příloha_4_Výzvy_VZOR_Čestné prohlášení_ekonom_způsobilost.doc
Dodatečné_informace_č1_Zimní_údržba.pdf
Příloha_ZD_č1-3_Tarifní ceny_úprava.xls
Dodatečné_informace_č2_Zimní_údržba.pdf

05.09.2012 - 14.11.2012

227094

25.10.2012
Zadavatel ve smyslu § 147 odst.7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách uveřejňuje zadávací dokumentaci k nadlimitní veřejné zakázce na služby vyhlášené formou otevřeného řízení "Správa a údržba budovy Radnice MČ Praha 13". Oznámení o zakázce je uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek (viz. informační systém VZ) a dále je uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

Přílohy:
Příloha ZD č.1-Smlouva-vzor.pdf
Příloha ZD č.1-Smlouva-vzor.doc
Příloha Smlouvy č.1-Specifikace drobných oprav,údržby,úklidu,servisuVZT a TH a administrativních činností.pdf
Příloha ZD č.2-Specifikace drobných oprav,údržby,úklidu,servisuVZT a TH a administrativních činností.pdf
Tabulka místností Radnice.zip
Příloha ZD č.3-Vzor prohlášení o subdodavatelském systému.doc
Příloha ZD č 4-Kvalifikační dokumentace.pdf
Příloha ZD č 5-Vzor k prokázání splnění kvalifikace (2).doc
Příloha ZD č.6-Vzor prohlášení dle § 68 odst. 3 písm. a), b) a c) zákona.doc
Příloha ZD č.7-Krycí list nabídky.doc
Odůvodnění VZ_správa Radnice_dle § 156.pdf
Dodatečné informace č 1_11092012.pdf
Dodatečné informace č2_01102012.pdf
Dodatečné_informace_č3_18102012.pdf
Dodatečné informace č4_25102012.pdf

04.09.2012 - 29.10.2012

226563

05.10.2012
Zadavatel ve smyslu § 147 odst.7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách uveřejňuje zadávací dokumentaci k nadlimitní veřejné zakázce na služby vyhlášené formou otevřeného řízení na "Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu MČ Praha 13". Oznámení o zakázce je uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek (viz. informační systém VZ) a dále je uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

Přílohy:
PZ_Krycí list_příloha č 2.rtf
PZ_Specifikace pojištění_příloha č 4.doc
PZ_Odůvodnění_VZ_dle_§156.doc
Dodatečné_informace_č1_Pojištění.pdf
Dodatečné_informace_č2_Pojištění.pdf
Příloha_č5-1_ZD_Havarijní_pojištění_vozidel.xls
Příloha_č5-2_ZD_Pojištění_odpovědnosti_vozidel.xls

24.08.2012 - 29.08.2012

216106

24.08.2012
Dodatečné informace (sada 2) k zadávacím podmínkám k významné nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce vyhlášené formou otevřeného řízení "Pořízení startovacích bytů"
16.08.2012 - 29.08.2012

216106

16.08.2012
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám k významné nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce vyhlášené formou otevřeného řízení "Pořízení startovacích bytů"
13.08.2012 - 20.08.2012

P13-39189/2012

13.08.2012
Dodatečné informace č. III k veřejné zakázce malého rozsahu "Poskytování zvýhodněných telekomunikačních služeb v síti mobilních telefonů pro Městskou část Praha 13"
08.08.2012 - 20.08.2012

P13-39189/2012

13.08.2012
Dodatečné informace č. II k veřejné zakázce malého rozsahu "Poskytování zvýhodněných telekomunikačních služeb v síti mobilních telefonů pro Městskou část Praha 13"