Záznamů: 785     
Vystaveno od - do /
Evidenční číslo /
datum
Název
20.09.2013 - 07.10.2013

P13-41937/2013

20.09.2013
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem: "Zimní údržba a úklid komunikací ve správě MČ Praha 13"

Přílohy:
Výzva_Zimní údržba_platná.doc
Priloha4_Vyzvy_Zadavaci_dokumentace_podepsaná.pdf
Příloha4_Výzvy_Zadávací dokumentace_platná.doc
Příloha1_ZD_Návrh_smlouva na zimní údržbu 2013-2014.doc
Příloha2_ZD_Seznam komunikací pro zimní údržbu nová.xls
Příloha3_ZD_Jednotkové ceny komunikace.xls

19.09.2013 - 16.10.2013

P13-45969/2013

01.10.2013
Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace a příloh na veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem "Rekonstrukce šaten v objektu ZŠ Trávníčkova"

Přílohy:
Informace o prohlídce_SIGNED.pdf
Dodatečné informace I_ZŠ Trávničkova šatny - výkaz výměr 25.9.2013_SIGNED.pdf
Dodatečné informace I_ZŠ Trávničkova šatny - výkaz výměr 25.9.2013.xlsx
Dodatečné informace II_ZŠ Trávníčkova šatny_SIGNED.pdf
Dodatečné informace III_D.1.1.2- vypis prvkuR01_SIGNED.pdf
Dodatečné informace III_Prohlídka místa plnění_inf. o změně č. 1_SIGNED.pdf
Dodatečné informace IV - Informace o změně č. 1 - prodloužení lhůty_SIGNED.pdf

30.08.2013 - 16.09.2013

P13 - 38560/2013

29.08.2013
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem "Vybavení učeben ZŠ na území MČ Prahy 13 audiovizuální technikou"

Přílohy:
Profil_Zadávací dokumentace_tablety_do_skol.pdf
profil_ZD_Příloha č 1-3_Tablety do škol.doc
profil _závazný návrh smlouvy a její příloha 2.docx
profil_příloha k SOD _Technická specifikace_ Položky k ocenění.xls

30.08.2013 - 18.09.2013

P13-43059/2013

30.08.2013
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem "MŠ Vlachova 1501 - rekonstrukce sociálního zařízení"

Přílohy:
02 KD - MČ Praha 13 - MŠ Vlachova 1501-podpis.pdf

21.08.2013 - 05.09.2013

P13-42703/2013

21.08.2013
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Zavedení systému zpětné vazby občanů na ÚMČ Praha 13" , včetně zadávací dokumentace
12.08.2013 - 29.10.2013

357429

17.09.2013
Zadávací dokumentace k významné nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení s názvem "Pořízení DPS" vyhlášené v Informačním systému pod ev.č. 357429

Přílohy:
zd-cast 2 - Vzorová smlouva_6_8_SIGNED.pdf
zd-cast 2 - Vzorová smlouva_6_8.docx
zd-cast 3A - Minimální parametry pozemku_18_7_2013_SIGNED.pdf
zd-cast 3B- Finální technické paramatry_18_7_2013_SIGNED.pdf
04_Oduvodneni VZ_OLP_§156_03062013_SIGNED.pdf
Dodatečné informace I._Pořízení DPS_ZD_ čl. 6.2 Smlouvy.pdf

09.08.2013 - 02.09.2013

P13 - 39163/2013

08.08.2013
Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na plnění podlimitní veřejné zakázky na služby vyhlášené ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem "Vysílání pořadů pro obyvatele MČ Praha 13 v zemském digitálním televizním vysílání"

Přílohy:
Priloha_c_1_Vyzvy_ZADAVACI_DOKUMENTACE_Vysilani_DigiTV.pdf
Priloha_c_2_Vyzvy_KRYCI_LIST_Vysilani_DigiTV.doc
Priloha_c_3a_Vyzvy_VZOR_Cestne_prohlaseni_Vysilani_DigiTV.doc
Priloha_c_3b_Vyzvy_VZOR_Cestne_prohlaseni_Vysilani_DigiTV.doc

02.08.2013 - 19.08.2013

P13-37750/2013

01.08.2013
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení "Správa školských objektů ve vlastnictví MČ Praha 13"

Přílohy:
Priloha_c_5_Vyzvy_seznam_MSZSDDM.pdf
Výzva k podání nabídky_vč_ZD_Správa objektů ve vl MČP13.doc
Příloha_č_5_Výzvy_seznam MŠZŠDDM.xls

02.08.2013 - 19.08.2013

P13-37797/2013

01.08.2013
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení "Výsadba a regenerace izolační zeleně v lokalitě Mohylová, Praha 13"

Přílohy:
K_bodu_8c_Vyzvy_tabulka_slepy_rozpocet_30072013.pdf
8_unie 2013_OŽP_ZPŘ_Výzva_včetně_ZD_final_30072013.doc
K_bodu_8c_Výzvy_tabulka_slepý_rozpočet_30072013.xls

02.08.2013 - 19.08.2013

P13 - 37797/2013

02.08.2013
Dodatečné informace I. k podlimitní veřejné zakázce s názvem " Výsadba a regenerace izolační zeleně v lokalitě Mohylová, Praha 13" ev.č. veřejné zakázky P13-37797/2013

Přílohy:
Nové znění slepého rozpočtu_Výsadba zeleně Mohylová_Datum_02082013.xls

28.06.2013 - 15.07.2013

P13-31879/2013

28.06.2013
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení "Poskytování služeb přenosu dat a telekomunikačního spojení mezi subjekty na území MČ Praha 13 a poskytování služeb přístupu k síti Internet"

Přílohy:
PZ_Zadavaci_dokumentace_Inetrnet_do_skol.pdf
02_Krycí list_Internet do škol.doc
03_čestné prohlášení ZKP_Internet do škol.doc
04_závazný návrh SOD_Internet do škol.doc

21.06.2013 - 08.07.2013

P13-27063/2013

21.06.2013
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem "Rekonstrukce venkovního areálu a rozšíření sportovišť - Škola v přírodě Vrchlabí, Kamenná cesta 129"

Přílohy:
podpesaný_PROFIL_2705_MCP_13_VZ_Vrchlabi_ZD_3_.pdf
0606_MCP_13_VZ_Vrchlabi_Krycí list_priloha_2.doc
0606_MCP_13_VZ_Vrchlabi_cestne_prohlaseni.doc
0606_MCP_13_VZ_Vrchlabi_závazná SOD.doc

29.05.2013 - 12.06.2013

P13 - 28098/2013

07.06.2013
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Test kvality a dostupnosti poskytovaných služeb z pohledu klienta - Mystery client"

Přílohy:
Doplňující informace P13-28098_2013 _ Mystery client (2).doc

29.05.2013 - 12.06.2013

P13 - 28099/2013

11.06.2013
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Zavedení systému zpětné vazby občanů na ÚMČ Praha 13"

Přílohy:
Doplňující informace P13- 28099_2013_ zavedení zpětné vazby (2).doc
Dodatečné informace II_Zpetna vazba.pdf

23.05.2013 - 20.06.2013

ISVZUS: 346836

31.05.2013
Zadavatel ve smyslu § 147 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, uveřejňuje zadávací dokumentaci k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce vyhlášené formou otevřeného řízení s názvem: "Dostavba školního zimního stadionu Bronzová"

Přílohy:
Textová_část_PD_a_VV.zip
Technické zprávy.zip
dotazy a odpovědi_SIGNED.pdf
Dotazy a odpovedi č.2_SIGNED.pdf