Záznamů: 785     
Vystaveno od - do /
Evidenční číslo /
datum
Název
01.07.2014 - 15.07.2014

P13-36228/2014

01.07.2014
Vyhlášení významné nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v jednacím řízení s uveřejněním dle § 22 odst. 1 a 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pod názvem "Pořízení DPS - opakování"
27.06.2014 - 09.09.2014

ISVZ US: 487661

18.08.2014
Zadavatel ve smyslu § 147 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách uveřejňuje zadávací dokumentaci k nadlimitní veřejné zakázce na služby vyhlášené formou otevřeného řízení s názvem "Zajištění správy a provozu sportovních a kulturních zařízení včetně veřejných WC ve správě MČ Praha 13". Oznámení o zakázce je uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek (www.isvzus.cz) a dále v Úředním věstníku Evropské unie.

Přílohy:
část 1 ZD_Krycí list _Správa sport_kultura.doc
část 2 ZD_kvalifikační dokumentace_Správa sport_kultura.pdf
Část 3 ZD_ Veřejné WC_Správa sport_kultura.pdf
Část 4 ZD_Seznam sportovních zařízení_Správa sport_kultura.pdf
Část 5 ZD_Kulturní zařízení KD Mlejn_Správa sport_kultura.pdf
Část 6 ZD_SKLADBA NABÍDKOVÉ CENY_Správa sport_kultura.doc
Část 7 ZD_Příkazní smlouva_Správa sport_kultura.doc
Odůvodnění VZ dle §156_Správa sport_kultura.pdf
DODATEC_INFO_I_Sprava_sport_kultura.pdf
Dodatecne_info_c_2_Sprava_sport_kultura.pdf
Dodatecne_info_3_Sprava_sport_kultura.pdf

25.06.2014 - 29.07.2014

ISVZ US 479394

15.07.2014
Zadavatel ve smyslu § 147 odst. 7 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách uveřejňuje zadávací dokumentaci k podlimitní veřejné zakázce na služby vyhlášené formou otevřeného řízení pod názvem "Digitalizace archivu stavebního úřadu MČ Praha 13" . Oznámení o zakázce je uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek (www.isvzus.cz)

Přílohy:
Příloha č 1 ZD_Kvalifikační dokumentace_Digitalizace archivu.pdf
Příloha č 2 ZD_Kryci_list.rtf
Příloha č 3 ZD_závazný návrh smlouvy_Digitalizace archivu.doc
Příloha č 4 ZD_Analýza_Digitializace archivu.pdf
Odůvodnění VZ dle §156_Digitalizace archivu.pdf
DODATEC_INFO_DIGITALIZACE_14072014_podepsané.pdf

03.06.2014 - 19.06.2014

P13 - 31205/2014

17.06.2014
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem "Pořízení HW a SW pro realizaci projektu "Interaktivní úřední desky"

Přílohy:
ZD_Pořízení nteraktivní úřední desky.doc
Dotazy k VZMR - 1.pdf

01.05.2014 - 19.05.2014

P13-22934/2014

30.04.2014
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem "Rekonstrukce šaten v základních školách na území Prahy 13"

Přílohy:
Zadavaci_dokumentace_Rekonstrukce_saten_ZS_17042014_final.pdf
Závazná SOD_rekonstrukce šaten_17042014_final.docx

11.04.2014 - 30.06.2014

ISVZUS: 481366

05.06.2014
Zadavatel ve smyslu § 147 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách uveřejňuje zadávací dokumentaci k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení s názvem "Revitalizace veřejného prostranství P13". Oznámení o zakázce je uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek (www.isvzus.cz).

Přílohy:
Odůvodnění_venkovni_SIGNED.pdf
prostranstvi_cast1.zip
prostranstvi_cast2.zip
dotazy a odpovědi_prostranství_SIGNED.pdf
dodatky 1_8_SIGNED.pdf
dotazy a odpovědi_prostranství2_SIGNED.pdf
dotazy a odpovědi_prostranství3_SIGNED.pdf
dotazy a odpovědi_prostranství4_SIGNED.pdf
Prodloužení lhůty_Prostranství_SIGNED.pdf
prostranství.zip
dotazy a odpovědi_prostranstvi5_SIGNED.pdf
dotazy a odpovědi_prostranství6_SIGNED.pdf
dotazy a odpovědi_prostranství7_SIGNED.pdf
dotazy 7_FZŠ Trávníčkova_SIGNED.pdf
dotazy a odpovědi_prostranství7_doplnění_SIGNED.pdf
Prodloužení lhůty_Prostranství II_SIGNED.pdf
dotazy a odpovědi_prostranství8_SIGNED.pdf
dotazy a odpovědi_prostranství9_SIGNED.pdf
dotazy a odpovědi_prostranství10_SIGNED.pdf
prostranství.zip
Prodloužení lhůty_Prostranství III_SIGNED.pdf
dotazy a odpovědi_prostranství11_SIGNED.pdf
dotazy a odpovědi_prostranství12_SIGNED.pdf
oprava - prostranství 20514 Neustupneho_VV.xls
oprava - prostranství 20514 Neustupneho_VV_SIGNED.pdf
prostranstvi_20514_Fingerova-výk výměr 2014 2.6.xls
prostranstvi_20514_Fingerova-výk výměr 2014 2.6_SIGNED.pdf
Prodloužení lhůty_Prostranství IV_SIGNED.pdf
dotazy a odpovědi_prostranství13_SIGNED.pdf
Prodloužení lhůty_Prostranství V_SIGNED.pdf

11.04.2014 - 30.06.2014

ISVZUS: 481367

05.06.2014
Zadavatel ve smyslu § 147 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách uveřejňuje zadávací dokumentaci k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení s názvem "Revitalizace zeleně ve vnitrobloku P13". Oznámení o zakázce je uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek (www.isvzus.cz).

Přílohy:
Odůvodnění_vnitroblok_SIGNED.pdf
vnitroblok p 13_cast1.zip
vnitroblok p 13_cast2.zip
vnitroblok p 13_cast3.zip
vnitroblok p 13_cast4.zip
vnitroblok p 13_cast5.zip
dotazy a odpovědi_vnitroblok2_SIGNED.pdf
dotazy a odpovědi_vnitroblok3_SIGNED.pdf
dotazy a odpovědi_vnitroblok_SIGNED.pdf
Prodloužení lhůty_Vnitroblok_SIGNED.pdf
vnitroblok.zip
dotazy a odpovědi_vnitroblok4_SIGNED.pdf
dotazy a odpovědi_vnitroblok5_SIGNED.pdf
dotazy a odpovědi_vnitroblok6_SIGNED.pdf
vnitroblok.zip
dotazy a odpovědi_vnitroblok7_SIGNED.pdf
Prodloužení lhůty_Vnitroblok II_SIGNED.pdf
dotazy a odpovědi_vnitroblok8_SIGNED.pdf
Příloha 1 - Revitalizace vnitrobloku Trávníčkova-Lužiny - navržený sortiment_SIGNED.pdf
Příloha 1 - Revitalizace vnitrobloku Trávníčkova-Lužiny - navržený sortiment.xls
dotazy a odpovědi_vnitroblok9_SIGNED.pdf
Prodloužení lhůty_Vnitroblok III_SIGNED.pdf
dotazy a odpovědi_vnitroblok10_SIGNED.pdf
vnitroblok_20515_FANT_VV_200_rev2.xls
vnitroblok_20515_FANT_VV_200_rev2_SIGNED.pdf
Prodloužení lhůty_Vnitroblok IV_SIGNED.pdf
dotazy a odpovědi_vnitroblok11_SIGNED.pdf
Prodloužení lhůty_Vnitroblok V_SIGNED.pdf

09.04.2014 - 17.04.2014

P13-20789/2014

09.04.2014
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Přezkoumání hospodaření pro územně samosprávný celek a poradenská činnost" včetně přílohy
06.02.2014 - 25.04.2014

480691

22.04.2014
Zadávací dokumentace k významné nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení s názvem "Pořízení DPS - opakování" vyhlášené v informačním systému - Věstníku veřejných zakázek pod ev.č. 480691

Přílohy:
zd-cast 2 - Smlouva_o_smlouve_budouci_SIGNED.pdf
zd-cast 2 - Smlouva_o_smlouve_budouci.docx
zd-cast 3A - Minimální parametry pozemku_SIGNED.pdf
zd-cast 3B- Finální technické parametry_SIGNED.pdf
Odůvodnění VZ_SIGNED.pdf
dotazy a odpovedi_SIGNED.pdf
dotazy a odpovedi c 2__SIGNED.pdf

16.12.2013 - 15.01.2014

364955

09.01.2014
Zadavatel ve smyslu § 28 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění uveřejňuje dokumenty k výzvě pro podání nabídky zájemcům, kteří prokázali splnění kvalifikace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce v užším řízení pod názvem "Rekonstrukce šaten v objektech škol na území Prahy 13" uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem 364955

Přílohy:
dotazy a odpovědi_23122013_SIGNED.pdf
Jánského výkaz výměr upravený 20.12.2013_SIGNED.pdf
Janskeho vykaz vymer upraveny 20.12.2013.xls
prohlídka místa plnění.pdf
dotazy a odpovědi 2.pdf
dotazy2_ZŠ Mohylova šatny.xls

11.12.2013 - 07.01.2014

P13 - 59323/2013

31.12.2013
Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na služby vyhlášené ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem "Zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele pro realizaci zakázky na kamerový systém na území Prahy 13 v rámci projektu Bezpečné město Praha 13"

Přílohy:
Příloha_01_čestné prohlášení - zákl. kv. předpoklady.docx
Příloha_02_čestné prohlášení - prof. kv. předpoklady.docx
Příloha_03_čestné prohlášení - ekon. a fin. předpoklady.docx
Příloha_04_čestné prohl. - technické kv. předpoklady.docx
Příloha_05_Smlouva o dílo-NOZ-FINAL.doc
Příloha_06_Krycí list nabídky.docx
Přiloha_07_Vykaz vymer.xlsx
Odpověď na dotaz č. 1.pdf

04.12.2013 - 16.01.2014

368563

27.12.2013
Zadavatel ve smyslu § 147 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění uveřejňuje zadávací dokumentaci k významné podlimitní veřejné zakázce na stavební práce vyhlášené formou otevřeného řízení s názvem "Rekonstrukce sociálního zařízení v objektech mateřských škol na území Prahy 13" . Oznámení o zakázce je uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek (www.isvzus.cz)

Přílohy:
11 Oduvodneni VZ - Rekonstrukce socialnich zarizeni MS na uzemi Prahy 13 30 9 2013-podpis.pdf
Soubor dodatečných informací č 1-podpis.pdf
Soubor dodatečných informací č 2-podpis.pdf
Soubor dodatecnych informaci c 3-podpis.pdf
Příloha_regál pro uložení ČP.pdf
Příloha_Oprava dokumentace.zip
Soubor dodatecnych informaci c 4-podpis.pdf
Dokumenty_k_souboru_dodatecnych_informaci_c4.zip

07.11.2013 - 09.12.2013

P13 - 54238/2013

28.11.2013
Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky vyhlášenou ve zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem " Vybavení učeben ZŠ na území MČ Prahy 13 audiovizuální technikou - II"

Přílohy:
Zadávací dokumentace_Tablety do skol II.pdf
Priloha ZD_Polozky_k_oceneni_Tablety_II.xls
Dodatecne_info_I_Vybaveni_uceben_audiovizualni_technikou_II.pdf
Dodatecne_info_II_Vybaveni_uceben_audiovizualni_technikou_II.pdf
Dodatecne_info_III_Vybaveni_uceben_audiovizualni_technikou_II.pdf
OPRAVENA Priloha ZD_Polozky_k_oceneni.xls
Příloha č 1_2a_2b_3.doc
Příloha ZD_závazný návrh SOD_tablety II.doc

23.10.2013 - 15.11.2013

ISVZUS: 354411

31.10.2013
Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení s názvem "Regenerace TI polikliniky Hostinského" vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. číslem 354411

Přílohy:
11 Odůvodnění VZ - Regenerace TI polikliniky Hostinského-podpis.pdf
Dodatečné informace I - Regenerace TI polikliniky Hostinského.pdf

07.10.2013 - 21.10.2013

364955

18.10.2013
Výzva k podání žádosti o účast a k prokázání splnění kvalifikace na podlimitní veřejnou zakázku na stavebí práce zadávané v užším řízení pod názvem "Rekonstrukce šaten v objektech škol na ůzemí Prahy 13", vč. textové části zadávací dokumentace

Přílohy:
dotazy a odpovedi_SIGNED.pdf