Záznamů: 785     
Vystaveno od - do /
Evidenční číslo /
datum
Název
03.06.2015 - 19.06.2015

P13-24714/2015

03.06.2015
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Revitalizace rybníku ve správě MČ Praha 13" (CZ.2.16/2.1.00/25566)

Přílohy:
A.1_průvodní zpráva_final.pdf
B.1_Souhrnná technická zpráva_final.pdf
C.1_situacni vykres sirsich vztahu.pdf
C.2_přehledná situace.pdf
C.3_koordinační situační výkres.pdf
D.1_situace stavby.pdf
D.2_podelny profil.pdf
D.3_charakteristicke pricne rezy.pdf
D.4_vzor_rez.pdf
E.1_vytycovaci vykres.pdf
F.1_ROZBORY SEDIMENTU.pdf
F.2_VYPISY Z KN.pdf
F.3_Fotodokumentace.pdf
Návrh SOD rybník Třebonice odvoz sedimentu.doc
Výkaz výměr rybník Třebonice.xls

13.05.2015 - 04.06.2015

VVZ:509898

01.06.2015
Zadavatel ve smyslu § 147 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů uveřejňuje textovou část zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem "Rekonstrukce ve čtyřech mateřských školách a jedné základní škole na území Prahy 13". Oznámení o zakázce je uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek (www.isvzus.cz).

Přílohy:
A Průvodní zpráva_Mládí 135.pdf
A. Průvodní zpráva_Herčíkova 2190.pdf
A. Průvodní zpráva_Klausova 2188.pdf
A. Průvodní zpráva_Klausova 2448.pdf
A. Průvodní zpráva_Klausova 2449.pdf
D.1.1.01 - Technická zpráva_Herčíkova 2190.pdf
D.1.1.01 - Technická zpráva_Klausova 2188.pdf
D.1.1.01 - Technická zpráva_Klausova 2448.pdf
D.1.1.01 - Technická zpráva_Klausova 2449.pdf
D.1.1.01 - Technická zpráva_Mládí 135.pdf
PZ_Příloha_č3_ZD_Obchodní podmínky.docx
PZ_Příloha_č4_ZD_Krycí list nabídky.doc
PZ_Oduvodneni_verejne_zakazky_156_ZVZ.pdf
D.1.1.00 - Seznam příloh stavební_Herčíkova 2190.pdf
D.1.1.02 - výpis prvků.pdf
E.1 Výkaz výměr Herčíkova 2190.pdf
Výkaz výměr MŠ Herčíkova 2190.xls
D.1.1.00 - Seznam příloh stavební_Klausova 2188.pdf
D.1.1.02 - výpis prvků.pdf
E.1 Výkaz výměr MŠ Klausova 2188.pdf
Výkaz výměr MŠ Klausova 2188.xls
D.1.1.00 - Seznam příloh stavební_Klausova 2448.pdf
D.1.1.02 - výpis prvků.pdf
E.1 Výkaz výměr Klausova 2448.pdf
Výkaz výměr MŠ Klausova 2448.xls
D.1.1.00 - Seznam příloh stavební_Klausova 2449.pdf
D.1.1.02 - výpis prvků.pdf
E.1 Výkaz výměr Klausova 2449.pdf
Výkaz výměr MŠ Klausova 2449.xls
D.1.1.00 - Seznamy příloh stavební_Mládí 135.pdf
D.1.1.02 - výpis prvků.pdf
E.1 Výkaz výměr ZŠ Mládí 135.pdf
Výkaz výměr ZŠ Mládí 135.xls
E2. Standardy stavby.pdf
Dodatečné informace č. 1, 2, 3, 4 a 5.pdf
Dodatečné informace č. 6,7,8 a 9.pdf
Příloha č. 1 Výkaz výměr MŠ Klausova 2188.xls
Příloha č. 2 Výkaz výměr MŠ Klausova 2448.xls
Dodatečné informace č. 10 a 11.pdf

17.04.2015 - 09.06.2015

505937

01.06.2015
Zadavatel v souladu s § 147 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, uveřejňuje textovou část zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce vyhlášené formou otevřeného řízení pod názvem " Zateplení objektu tělocvičny KOVÁŘOVA". Oznámení o zakázce je uveřejněno v Informačním systému o VZ (www.vestnikverejnychzakazek.cz)

Přílohy:
Oduvodneni_VZ_Zatepleni_telocvicny_Kovarova.pdf
Příloha 1 ZD_Smlouva o dílo_KOVÁŘOVA.doc
Příloha 2 ZD - Krycí list nabídky _KOVÁŘOVA+.doc
Přiloha 3 ZD - Technické kvalifikační předpoklady_KOVÁŘOVA+.doc
Příloha 4 ZD - Profesní kvalifikační předpoklady_KOVÁŘOVA+.doc
Přiloha 5 ZD - Ekonomická a finanční způsobilost_KOVÁŘOVA+.doc
Příloha 6 ZD - Čestné prohlášení uchazeče ve smyslu § 68 odst. 3 VZ_KOVÁŘOVA+.doc
Příloha 7 ZD - Seznam subdodavatelů_KOVÁŘOVA+.doc
Příloha 8 ZD_Textová část PD.pdf
Příloha 9 ZD - Slepý_Zateplení objektu tělocvičny Kovářova(5).xls
Příloha 10 ZD - ČP Bankovní záruka_KOVÁŘOVA+.doc
P_Dodatecne_info_c_1_4_Zatepleni_objektu_telocvicny_KOVAROVA.pdf
Dodatečné info 1_4_PD_Zateplení_Kovářova_text část.pdf
Dodatečné info 1_4 - Slepý_Zateplení objektu tělocvičny Kovářova_MM.xls
P_Dodatecna_informace_c_5_a_6_Zatepleni_objektu_telocvicny_KOVAROVA_.pdf
Příloha k DI č. 5 a č.6 -VÝPLŇ OTVORU.pdf
P_Dodatecna_informace_c_7_Zatepleni_objektu_telocvicny_KOVAROVA.pdf
P_Dodatecna_informace_c_8_Zatepleni_objektu_telocvicny_KOVAROVA.pdf
P_Dodatecna_informace_c_9_-_Zatepleni_objektu_telocvicny_KOVAROVA.pdf
upravený DPS_tělocvična Kovářova III.pdf
12 - Slepý_Zateplení objektu tělocvičny Kovářova_MM_22052015.xls
P_Dodatecna_informace_c_10_-_Zatepleni_objektu_telocvicny_KOVAROVA.pdf
OPRAVENA_Příloha_1_ZD_Smlouva_o_dílo_KOVÁŘOVA_v2.doc
P_Dodatecna_informace_c._11_-_Zatepleni_objektu_telocvicny_KOVAROVA.pdf
P íloha 9_ZD_-_Slepý_Zateplení objektu tělocvičny Kovářova_MM IV.xls

10.04.2015 - 29.04.2015

P13-18325/2015

23.04.2015
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Vývoj a dodávka mobilní aplikace Praha 13 včetně licencí"

Přílohy:
ZD_mobilni_aplikace.pdf
ZD_Mobilni_aplikace_FINAL.doc
Dodatecne_informace_č1.pdf
Dodatecne_informace_č2.pdf

31.03.2015 - 13.04.2015

P13-12072/2015

31.03.2015
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem "Dodávky tonerů, servis a profylaxe tiskáren HP"

Přílohy:
P13_12072_Zadavaci_dokumentace_HP.xls

05.02.2015 - 02.03.2015

P13 - 02006/2015

13.02.2015
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce vyhlášené pod názvem "Revitalizace hřiště Petržílkova" CZ.2.16/2.1.00/23531

Přílohy:
VZMR _ZD - smlouva_o_dílo_stavba_DH_petržílkova.doc
VZMR_Příloha 2A SOD normy ČSN.doc
VZMR_DH Petržílkova- sl rozpočet_výkaz výměr příl 1A SOD.xls
VZMR_DH Petržílkova-herní prvky příl 1B.pdf
VZMR_DH Petržílkova-technická zpráva příl 1B.pdf
VZMR_DH Petržílkova-výkresová část příl 1B.pdf
DODATECNE INFORMACE_Průvodní dopis_DH Petržílkova 13_2_15.pdf
Oprava PD výkres 01_13_2_15 DH Petržílkova.pdf
Oprava PD výkres 02_13_2_15 DH Petržílkova.pdf
Oprava PD výkres 03_13_2_15 DH Petržílkova.pdf
Oprava PD výkres 04_13_2_15 DH Petržílkova.pdf
Oprava slepy rozpocet_A4_DH Petrzilkova_13_2_15.xlsx
Oprava technicka zprava_A4_DH Petrzilkova_13_2_15.pdf

21.01.2015 - 19.02.2015

ISVZUS: 403542

16.02.2015
Zadavatel v souladu s § 147 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, uveřejňuje textovou část zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce vyhlášené formou otevřeného řízení pod názvem " Zateplení objektu kina K VIDOULI". Oznámení o zakázce je uveřejněno v Informačním systému o VZ (www. vestnikverejnychzakazek.cz)

Přílohy:
Příloha 1 ZD - Smlouva o dílo_K VIDOULI.pdf
Příloha 2 ZD - Krycí list nabídky _K VIDOULI.doc
Příloha 3 ZD - Základní kvalifikační předpoklady_K VIDOULI.doc
Přiloha 4 ZD - Technické kvalifikační předpoklady_K VIDOULI.doc
Přiloha 5 ZD - Ekonomická a finanční způsobilost_K VIDOULI.docx
Příloha 6 ZD - Profesní kvalifikační předpoklady_K VIDOULI 2.doc
Příloha 7 ZD - Čestné prohlášení uchazeče ve smyslu § 68 odst. 3 VZ_K VIDOULI.doc
Příloha 8 ZD - Seznam subdodavatelů_K VIDOULI.doc
Příloha 10 ZD - Soupis prací_K VIDOULI.xls
Příloha 11 ZD - ČP Bankovní záruka.doc
TZ_střechy_zateplení.pdf
Zatepleni_objektu_kina_K_VIDOULI_dod_inf_c_1_a_c_2.pdf
Priloha_10_ZD_Soupis_praci_K_VIDOULI_doplneny_soupis_SO1_SO2_a_SO3.pdf
Příloha 10 ZD - Soupis prací_K VIDOULI_doplněný.soupisSO1,SO2 a SO3.xls
P_Dodatecne_info_c_3_a_c_4_Zatepleni_objektu_kina_K_VIDOULI.pdf
P_Dodatecne_info_c_5_c_6_Zatepleni_objektu_kina_K_VIDOULI.pdf
P_Opravena_Příloha 1 ZD - Smlouva o dílo_K VIDOULI.doc
P_Zatepleni_objektu_kina_K_VIDOULI_dod_inf_c_7_a_c_8.pdf
Příloha 10 ZD - Soupis prací_K VIDOULI_doplněný.soupisSO1,SO2 a SO3&DI7+8@.xls
P_Dodatecne_informace_c_9_Zatepleni_objektu_kina_K_VIDOULI.pdf
P_Dodatecne_informace_c_10_11_12_Zatepleni_objektu_kina_K_VIDOULI.pdf
Příloha 10 ZD - Soupis prací_K VIDOULI_doplněný.soupisSO1,SO2 a SO3&DI7,8+12@.xls
P_Dodatecne_informace_c_13_Zatepleni_objektu_kina_K_VIDOULI.pdf

17.01.2015 - 05.02.2015

P13 - 00446/2015

02.02.2015
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem "Revitalizace veřejné zeleně v majetku MČ Praha 13"

Přílohy:
Příloha 3 Výzvy_Závazná Smlouva o dílo.doc
Příloha_4a_4b_Výzvy.doc
Technická zpráva_Polikl._zeleň_Finál.pdf
Technická zpráva_Třebonice_zeleň_Finál.pdf
Technická zpráva_Val_chodníky_Finál.pdf
Technická zpráva_Val_zeleň_Finál.pdf
00 Rekapitulace VV - regenerace zelene P13.xls
01 Val_Výstavba chodníků_VV.xls
02 Val_Úprava_zeleně_VV.xls
03 Úprava zeleně Polikliniky Lípa_N.Butovice_VV.xls
04 Úprava zeleně_Třebonice_VV.xls
MČ P13_dodatečné_informace_23012015.pdf
MČ P13_dodatečné_informace_27012015.pdf
00 Rekapitulace VV - regenerace zelene P13 rev26.1.2015.xls
01 Val_Vystavba chodniku_VV_rev 26.01.15.xls
Dodatečné informace č_3_VZ_Revital zeleně_Odpověď 2 2 15 (2).pdf
01 Val_Vystavba chodniku_VV_rev 26.01.15.xls

19.12.2014 - 28.01.2015

P13-62786/2014

20.01.2015
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem "Zimní údržba a úklid komunikací ve správě MČ Praha 13"

Přílohy:
Priloha4_Vyzvy_Zadavaci_dokumentace.pdf
Priloha1_ZD_Smlouva_o_dilo_2015_2016.pdf
Priloha2_ZD_Seznam_komunikaci.pdf
Priloha3_ZD_Jednotkove_ceny_komunikace.pdf
Příloha1_ZD_Smlouva_o_dílo_2015_2016.doc
Příloha2_ZD_Seznam komunikací.xls
Příloha3_ZD_Jednotkové ceny komunikace.xls
DODATECNE_INFORMACE k VZ_Zimní údržba.pdf
Příloha 2 ZD_ AKTUALIZOVANÝ seznam komunikaci k 8_1_2015.xls
KRYCÍ LIST N_Příloha č 1 Výzvy.doc
Čestná prohlášení_Přílohy č 2a) 2b) 3) Výzvy.doc
DODATECNE_INFORMACE_II_uklid_komunikaci.pdf

29.09.2014 - 14.10.2014

P13-50846/2014

29.09.2014
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Výběr dodavatele na zajištění výběrového řízení na akci: "Zateplení objektu tělocvičny Kovářova" a "Zateplení objektu kina K Vidouli"
15.09.2014 - 01.12.2014

496999

04.11.2014
Zadavatel ve smyslu § 147 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, uveřejňuje zadávací dokumentaci k významné nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce vyhlášené formou otevřeného řízení s názvem "Pořízení DPS - opakování". Oznámení o zakázce je uveřejněno v Informačním systému veřejných zakázek (www.isvzus.cz), v Úředním věstníku Evropské unie a na profilu zadavatele.

Přílohy:
zd-cast 2 - Smlouva_o_smlouve_budouci_SIGNED.pdf
zd-cast 3A - Minimální parametry pozemku_18_7_2013_SIGNED.pdf
zd-cast 3B- Finální technické paramatry_18_7_2013_SIGNED(1).pdf
Odůvodnění_23_1_2014_SIGNED.pdf
DODATECNE INFORMACE_SIGNED.pdf
zd-cast 2 - Smlouva_o_smlouve_budouci.docx
zd-cast 2 - Smlouva_o_smlouve_budouci_SIGNED.pdf

28.08.2014 - 15.09.2014

P13-43357/2014

27.08.2014
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem "Zimní údržba a úklid komunikací ve správě MČ Praha 13"

Přílohy:
Priloha4_Vyzvy_Zadavaci_dokumentace.pdf
Priloha1_ZD_Smlouva_o_dilo_2014_2015.pdf
Priloha2_ZD_Seznam_komunikaci_pro_zimni_udrzbu_2014.pdf
Priloha3_ZD_Jednotkove_ceny_komunikace.pdf
Příloha1_ZD_Smlouva_o_dílo_2014_2015.doc
Příloha2_ZD_Seznam komunikací pro zimní údržbu 2014.xls
Příloha3_ZD_Jednotkové ceny komunikace.xls

07.08.2014 - 20.08.2014

P13 - 41395/2014

07.08.2014
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem "Dodávka tonerů do kopírovacích strojů včetně zajištění profylaxe a oprav"

Přílohy:
Zadávací dokumentace_kopirky.xls

04.08.2014 - 27.08.2014

488262

19.08.2014
Zadavatel ve smyslu § 147 odst. 7 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje textovou část zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce vyhlášené pod názvem "Regenerace TI polikliniky Hostinského - II" a zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 488262

Přílohy:
02 KD UMC Praha 13 - Poliklinika Hostinskeho.pdf
03 SOD MC Praha 13 - Poliklinika Hostinskeho - II.pdf
04 Seznam dokladů k prokázání TKP - ÚMČ Praha 13 - Regenerace TI polikliniky Hostinského - II.xlsx
06 Přehled real zakázek.xlsx
07 Počet zaměstnanců.xlsx
08 Realizační tým.xlsx
03 Oduvodneni VZ dle §156.pdf
Soubor dodatečných informací č 1_Poliklinika Hostinského II.pdf

28.07.2014 - 13.08.2014

P13 - 40356/2014

08.08.2014
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby vyhlášené pod názvem "Školení zaměstnanců Úřadu MČ Praha 13 v oblasti komunikace úřadu s občanem - projekt OPLZZ "

Přílohy:
2_Zadávací dokumentace _a_prilohy1az4_skoleni.pdf
8_Zavazny_navrh_smlouvy.doc
Dodatecne_informace_1.pdf
editovatelné dokumenty VZMR.zip
Dodatecne informace 2.pdf